Saturday, April 14, 2018

नाटक : कुइरे चिया पसल

~अविमन पसछें~


पात्रहरु :
बुढा कुइरे साहुजी
बुढी साहुनी
ग्राहकहरु

  भाग १

 बुढा : तेरो बाउ  मेरो बाउ  मिछा मार्न  गिया  तलाईं टाउको मलाई पुछ्चार बराबरै  भया  मियालु

 बुढी:   बुढा , बूढा , ओइ कुइरे बुढा के गाइ रा होला

 बुढा : किन।  मा ता जवानै  छु किन बुढा भनेको