Saturday, July 14, 2007

कविता : राजा लाई अर्ती

~अविमन पसछें~

सून राजा मकन
दिन्छु तिमीलाई अर्ती
सूनी लिनु राम्ररी
हुनेछैन तिम्रो खति ।

लामखुट्टे बनि चुस्थ्यौ
देउताको खोल ओढी
अब चेत खुलाउनु
नत्र पर्लौ अझै अगति ।